Gizlilik ve Güvenlik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Değerli Tüketicimiz,

 

Aşağıdaki bilgilendirme metninde, Taciroğlu Şirketler Grubu’nun size ve kişisel bilgilerinize ne kadar önem atfettiğinin bir açıklamasını bulacaksınız.

Taciroğlu Şirketler Grubu olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli tüketicilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız.

 

Gizlilik ve Güvenliğiniz önceliğimiz!

Bu gizlilik bildirimi, www.peysan.com.tr web sitesinin veri toplama ve kullanma uygulamalarını açıklamaktadır. Taciroğlu Şirketler Grubu’nun www.peysan.com.tr e-ticaret sitesine erişmeniz bu gizlilik bildiriminde tanımlanan, bilgi toplama ve kullanma uygulamalarını kabul ediyor olduğunuzu gösterir.

 

Kişisel Verilerinize saygı duyuyoruz!

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimiz hakkında bilgilendirmek amacıyla bazı kişisel verilerinizi sizlerden talep etmekteyiz.

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; Taciroğlu Şirketler Grubu ve  www.peysan.com.tr e-ticaret sitesinden alınan hizmetler kapsamında paylaşılan kişisel veriler (isim, soyisim, cep telefon numaraları, doğum tarihi, adres bilgileri, cinsiyet, alışveriş bilgileri gibi) ile özel nitelikli kişisel veriler (sendika/dernek/vakıf üyeliklerine ilişkin bilgiler, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, cinsel hayat, biyometrik veri ve sağlık durumunuza ilişkin bilgiler gibi) Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz kargo firmalarına, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalara, e-ticaret sitelerine kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde  işlenebilecektir. Bu bilgiler sitenin iyileştirilmesi, eğilimlerin analiz edilmesi ve sitenin yönetilmesi için kullanılır.

Verilerinizi daha iyi hizmet için işliyoruz!

Kişisel verilerinizin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla, otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Taciroğlu Şirketler grubu tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 

  • İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
  • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
  • Mesafeli satış sözleşmenizin koşulları veya güncel durumu ile ilgili hususlarda sizlerle iletişime geçebilmek,
  • Elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenleyebilmek,
  • Mesafeli satış sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülükleri yerine getirebilmek,
  • Ayrıca onayınız olması halinde dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel reklam, kampanya ve diğer promosyon faaliyetlerini kurgulamak, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri “sınıflandırma” çalışmalarını yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler yapabilmek
  • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
  • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

 

Verilerinizi onaysız paylaşmıyoruz!

Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, vermiş olduğunuz izin çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak, müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü gerçekleştirebilmek için anlaşmalı olduğumuz üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Ayrıca, kredi kartı numarası gibi hassas kişisel bilgileri İnternet üzerinden ilettiğimizde, bunları Güvenli Yuva Katmanı (SSL) protokolü gibi şifreleme yöntemleriyle koruruz. Ayrıca Kredi kartı bilgilerinizi herhangi bir şekilde sistemlerimizde saklamayız. Kullanılan Kredi kartları özel crypto yöntemleri ile şifrelenerek ilgili bankaya iletilir.

Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden Taciroğlu Şirketler Grubu sorumlu değildir.

 

Müşteri her zaman haklıdır!

 

Lütfen veri sahibi olarak tüm haklarınızdan haberdar olunuz. Taciroğlu Şirketler Grubu hiçbir tüketicisinin herhangi bir mağduriyete uğramasını hiçbir koşulda tercih etmez. Olası anlaşmazlık durumlarında;

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınız Taciroğlu Şirketler Grubu’nun güvencesi altındadır.

 

Sizin için mevzuatı takip eder, güvenliğiniz için güncelleniriz!

Bu gizlilik bildirimini zaman zaman güncelleştirebiliriz. Topladığımız kişisel bilgileri korumak için hangi yöntemlerden yararlandığımız konusunda bilgi sahibi olmak için bu gizlilik bildirimini düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz.

Dilerseniz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla…

TACİROĞLU ŞİRKETLER GRUBU

E-Bülten Abone Ol

Fırsatlar, Yeni gelenler ve haberlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen üye olun!

Hipotenüs Hipotenüs E-Ticaret Sistemleri İle Hazırlanmıştır.
Yukarı